Om Bizraise

Bizraise bistår små og store organisasjoner innen markedsføring, entreprenørskap, organisasjonsutvikling og ledelse.

Styrearbeid

Vi bistår i styrearbeid for små og store organisasjoner på flere områder: Vi kan støtte styret i deres arbeid, samt kvalitetssikre og kontrollere styrets arbeid etter ønske. Bizraise tilbyr kurs for styret og organisasjonens ledelse for å tilføre kompetanse, ressurser og nettverk. Vi kan også bistå styret i forbindelse med rekruttering av styremedlemmer for å sikre et styre der medlemmene kompletterer hverandre.

Organisasjons- og forretningsutvikling

Både nye og veletablerte organisasjoner kan ha stor nytte av kompetanse og bistand til å realisere nye planer og ideer. Bizraise tilbyr også organisasjoner hjelp i forbindelse med endringsprosesser. Vi har til enhver tid flere forretningsplaner under utarbeidelse for oppdragsgivere.

Aktivitets- og markedsplaner

Hva er organisasjonens mål og strategier? Hvordan markedsfører organisasjonen seg for å oppnå målene? Vi utvikler aktivitets- og markedsplaner, og skreddersyr disse etter konsepter som følges opp over tid. Arbeidet evalueres jevnlig. Vi har nå en portefølje med organisasjoner og bedrifter som benytter denne tjenesten.

Bizraise

Bizraise består av et kompetansenettverk av fagkonsulenter innen styrearbeid, lederutvikling, markedsplanlegging, forretningsutvikling og jus. Per-Steinar Krogstad er daglig leder i Bizraise. Han er utdannet Siviløkonom fra HIØ/BI. I tillegg har han en Master of Business Administration (MBA) fra Robert Kennedy College i Zürich. Per-Steinar Krogstad har også salgstrening fra Pepsi Cola Sales Adademy i Dallas.

Kontakt Bizraise

Telefon: 90 13 55 11

E-post: psk@bizraise.no

Adresse: Bizraise AS, Tollbodbrygga 2, 1606 Fredrikstad

bizraise.no

Per Steinar Krogstad

901 35 511

Adresse:
Tollbodbrygga 2
1606 Fredrikstad

Kontakt

Øystein Samnøen

Mobilnr: 404 01 808

Adresse:
Fjordveien 45 A
2312 Ottestad

Powered by Cornerstone