Om oss

Vi er et nettverk av solide kompetanseaktører som leverer kompletterende produkter og tjenester tilrettelagt for ideelle organisasjoner. OrgSupport tilpasser og syr dette sammen med tilleggstjenester innen rådgivning, kursing, kampanjer og annen bistand.

Vår hensikt

Vi vil gjøre det lettere for våre kunder å lykkes med sine oppdrag.

Vår verdiskaping og tjenester

Vi kjenner ideelle organisasjoner og vi brenner for å støtte ideelle organisasjoner.

Vi er gode på å bygge nettverk, skape synergier, utvikle smarte løsninger, bygge nøkkelkompetanse og avlaste gjennom støttetjenester. Vi sørger for pålitelige verktøy, gode råd og korrekt informasjon som grunnlag for gode beslutninger. Vi tilbyr kompetanse og støtte på områder som kan ligge utenfor kundens kjernekompetanse.

OrgSupport kan blant annet bidra til forbedret fundraising-arbeide, kampanjestøtte, winback-kampanjer, takkekampanjer, kvalitetsrevisjoner og årshjulrutiner ift oppfølging av givere, hjelp til å søke på midler, etc.

Våre partneres tjenester

I tillegg til den merverdi som OrgSupport tilbyr deg som kunde, så syr vi sammen totalløsninger med det beste fra våre partnere. Dette inkluderer blant annet produkter og tjenester innen:

  • Regnskap
  • Administrative støttetjenester
  • Databaseteknologi og personvern
  • Digital kommunikasjon
  • Juridisk bistand knyttet til testamentariske gaver
  • Rådgivning innen innsamling og markedsføring, økonomistyring, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og ledelse
  • Kompetanseutvikling og rekruttering til styrearbeid

Våre samarbeidspartnere

  • Accountor Hamar AS
  • Kommunion AS
  • Bizraise AS

Våre kunder

Våre kunder er ideelle organisasjoner som preges av store drømmer, viktige oppdrag, mye frivillighet, knappe ressurser, stor entusiasme og unik verdiskaping.  Organisasjonene erfarer at regelverk og krav til dokumentasjon som berører og berammer virksomheten blir stadig mer omfattende.

Klikk her for å se eksempler på våre kunder.

Kontakt

Øystein Samnøen

Mobilnr: 404 01 808

Adresse:
Fjordveien 45 A
2312 Ottestad

Powered by Cornerstone