Fordeling av midler fra innsamling: Balansen mellom formål og drift

Publisert: 27.05.2024

Når midler samles inn til veldedige formål, er fordelingen av disse midlene et kritisk spørsmål som påvirker både tilliten til organisasjonen og effektiviteten av arbeidet de utfører.

En velbalansert fordeling sikrer at mest mulig av de innsamlede midlene går direkte til formålet, samtidig som tilstrekkelige ressurser allokeres til drift og markedsføring for å opprettholde og øke innsamlings-innsatsen.

En generell retningslinje for veldedige organisasjoner er at minst 65% av de innsamlede midlene bør gå direkte til formålet. Dette innebærer utgifter som støtter den direkte gjennomføringen av prosjektene og aktivitetene som organisasjonen jobber med, for eksempel nødhjelp, medisinsk behandling, utdanningsprogrammer, eller miljøvern-initiativer.

Rundt 20-35% av midlene kan tildeles driftskostnader og markedsføring. Driftskostnader inkluderer administrasjon, lønn til eventuelle ansatte, kontorutgifter og andre nødvendige utgifter for å holde organisasjonen operativ.

Det er viktig å merke seg at disse prosentandelene kan variere avhengig av organisasjonens størrelse, type og spesifikke behov. Enkelte organisasjoner opererer med kun frivillige som drifter og kan da kutte driftskostnadene ytterligere.

Markedsføring er også en viktig investering, da effektiv kommunikasjon og kampanjer kan øke synligheten til organisasjonen og tiltrekke flere donasjoner. Om målet er å øke mengden innsamlede midler må man som regel bruke mer penger på markedsføring.

Transparens og rapportering er avgjørende for å opprettholde givernes tillit. Organisasjoner bør regelmessig publisere detaljerte regnskapsrapporter som viser hvordan midlene er fordelt, slik at givere kan være sikre på at deres bidrag brukes på en ansvarlig og effektiv måte.

Balansen mellom direkte støtte til formålet og nødvendige driftsutgifter er essensiell for å sikre langsiktig suksess og pålitelighet for enhver veldedig organisasjon. Om andelen til selve formålet blir for lav vil noen givere kanskje i stedet velge å gi til andre organisasjoner.

På den andre siden kan det bli tungt å drive en organisasjon over tid som ikke har gode systemer og verktøy for drift og kommunikasjon. Dette vil føre til mer jobb og oppfølging for ansatte og frivillige. Det vil også bli mer krevende å opprettholde kvalitet i driften. Dette gjelder alt fra oppfølging og kommunikasjon til nøyaktighet i regnskap og overholdelse av frister, lover og regler.

En interessant tanke til slutt: Som regel vil det være slik at dess mer gaveinntekter en organisasjon får inn, dess større prosent og beløp kan fordeles til formålet. Det bør dermed være en prioritet for enhver ideell organisasjon å øke gaveinntektene. Det høres kanskje selvfølgelig ut, men vår erfaring er at en del organisasjoner ikke gjør tiltak for å vokse. De bruker bare akkurat nok penger for å holde driften i gang men gjør ikke noen investeringer for vekst.

Powered by Cornerstone