GDPR

Publisert: 05.12.2023
Få kontroll på all lagret informasjon som skal beskyttes etter den Europeiske personvernloven.

GDPR, General Data Protection Regulation, er en europeisk lov som beskytter personlig informasjon. Loven gir enkeltpersoner kontroll over hvordan deres informasjon samles inn, lagres og behandles av organisasjoner, med krav om samtykke og sikker håndtering av data.

Det vil si at all lagring/oppbevaring av personers informasjon må gjøres etter denne lovens krav.

Vi gir gode råd og hjelper dere å innarbeide gode rutiner for å ivareta personvern og databeskyttelse.

Powered by Cornerstone